top of page

 

Fangstrapportering 

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av fiskekort på internett
Rapportering av fangst er obligatorisk og skjer fortløpende via internett og seinest 1 døgn etter at fisken er fanget. Dersom fiskeresultatet ble 0 fisk, skal dette også rapporteres. Fiskere som ikke rapporterer fangst, ev. 0-fangst, blir automatisk sperret for videre kjøp av kort. Det er fint om du også opplyser på hvilket fiskeredskap fisken ble tatt på (flue, sluk, wobbler eller mark). 

Logg inn på https://Elveguiden.no

Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også rapporteres.

 

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av sesongkort i Kommedal og på Brådland

Rapportering av fangst skal skje 15. juli og ved sesongslutt 31. august. Rapportering gjøres på internett i Elveguiden sin database.

Ved rapportering må det opplyses om vekt på hver fisk fordelt på ukenummer og størrelses-klasse. Bruk dette skjemaet til notering underveis! 0-fangst skal også rapporteres. Manglende rapportering kan føre til at en fiskestrekning blir stengt for fiske året etter. 

Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også rapporteres.

NB: Det er grunneier som er ansvarlig for rapporteringen. 

Etter n ny bestemmelse fra 2016 er kravet til fangstrapportering (oppgaveplikt) innskjerpet. I elver eller deler av en elv der rapporteringen uteblir, kan elva bli stengt for fiske året etter. 

 

Fangst av sjøaure skal også rapporteres, enten den kunne settes ut igjen eller måtte avlives.

Fangst av pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede, anadrome arter skal også rapporteres.

Pukkellaks og regnbueaure skal alltid avlives.

 

Skjellprøver

Det er viktig at du tar skjellprøver av all laks som avlives – og gjør det straks!!

Skjellprøvekonvolutter finner du på parkeringsplassen ved Engelskhuset - samme sted som desinfeksjon skjer. 
Bak på konvolutten er det forklart hvordan prøven skal tas.

 
Analyse av skjellene kan bl.a. avsløre om det den aktuelle laksen er en villfisk, eller om den har rømt fra et oppdrettsanlegg på et tidlig stadium i livet. Det er Rådgivende Biologer i Bergen som analyserer lakseskjell for elvene i Rogaland.

Laksebørs (lenke til fangstoversikt fra Elveguiden)

Velg elv når du har åpnet lenken !

 

 

Sist oppdatert 31.10.2021

bottom of page