top of page

Frafjord elveeigarlag

Org.nr. Brønnøysund 989 800 949

er en sammenslutning av samtlige rettighetshavere med fiskerett på anadrom strekning i Frafjordelva. Det er 18 medlemmer i laget. 

Foreningen ble opprettet i 1992, men reorganisert i 2015. 

Formålet med foreningen er å forvalte laks- og sjøaurebestandene i elva på en god og bærekraftig måte, og i samsvar med bestemmelser i Laks-og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. 

Elveeigarlaget selger ikke fiskekort. 

Elveeigarlaget har et styre på 3 medlemmer, 1 vararepresentant og revisor. Styret velges på årsmøtet. For 2018-2019 består styret av 

Per Terje Haaland (leder), Bjørn Kjetil Frafjord, Anne Beate Løland, Kjetil Frafjord og Per Gunnar Frafjord (revisor). 

Sist oppdatert 12.09.2018

bottom of page