top of page

  Fiskeregler i Frafjordelva

 

 • Sesongen varer fra 01.06. til 31.08.
   

 • Gyldig fiskekort skal forevises ved oppsyn. Fiskekortet er personlig og kan ikke deles med en annen fisker.

 • Desinfisering av utstyr foretas på parkeringen ved teltplassen.

 • Sjøaure er fredet.
   

 • Det er en døgnkvote på to laks pr døgn. Catch & Release er IKKE tillatt. Fisket skal opphøre når kvoten er nådd.

 • Lovlig redskap er flue, mark, sluk, spinner og wobbler med maks 2 krok-oppheng.

 

 • Bevegelig fiske, max 30 minutter på hver plass.

 

 • Ikke still deg opp rett nedenfor en annen fisker.

 

 • Ved svært lav vannstand kan deler av elven bli stengt for slukfiske. Dette vil skje i samråd med elveeier.

 

 • Feilkroket fisk skal gjenutsettes. Rykkfiske er strengt forbudt.

 

 • Elveeigarlaget og SRJF står for oppsyn.

 

 • Vis respekt for dyr på beite. Lukk grinder og gjerder etter deg.

 

 • Telting skal kun foregå på teltplassen. Ta med søppel når du forlater elva.

 

 • Parkering kun på oppmerkede plasser.

 

 • Konvolutt for skjellprøve finnes i fryserrommet i fjøsen nedenfor teltplassen.

       Vi oppfordrer alle til å levere skjellprøve.

 

 • For å unngå for stort fisketrykk i Fossen, ber vi om at en forlater Fossen etter 30 minutters fiske. En kan komme tilbake etter en time.

 

    For mer informasjon: Se www.frafjordelva.no eller www.elveguiden.no

bottom of page