top of page

Soner

Fisket i Frafjordelva er for tiden delt inn i fem soner:
 
Sone 1 omfatter hele strekningen fra utløpet på Øyren opp til Molaugvatnet. Nederste del av Molaugvatnet ligger også i sone 1. Se detaljene på kartet nedenfor. Fisket kan her foregå på begge sider av elva.
Sone 2 (Molaug)
omfatter nordre del av Molaugvatnet og elvestrekningen på nordsiden av elva opp til grensen mot Håland. Molaug har også fiske på sørsiden av elva fra Molaugvatnet opp til og med utløpet av Øygjagarslonå, se skilt ! Anadrom strekning i Norddalsånå hører også med til Molaugfisket. 
Sone 3 (Kommedal)
omfatter sørøstre del av Molaugvatnet og elvestrekningen på sørsiden av elva fra utløpet av Øygjarslonå (se skilt) opp til grensen mot Brådland. Strekningen på sørsiden av Brådlandselva opp til Brådlandsfossen hører også med til Kommedalsfisket. 
Sone 4 (Håland)
omfatter elvestrekningen på nordsiden av elva fra grense til Molaug opp til grensen mot Eikeskog. 
Sone 5  (Brådland)
omfatter elvestrekningen på østsiden av elva mellom Brådlandsfossen og grensen mot Eikeskog. 
Strekningen på nordsiden av Brådlandsånå opp til Brådlandsfossen hører også med til Brådlandsfisket. 
TIPS: Zoom inn for å se detaljer ! Åpne gjerne siden i fullversjon. 

  • Røde streker i Molaugvatnet viser omtrentlige grenser mellom Frafjord, Kommedal og Molaug. Grensen mellom Molaug og Kommedal er noe usikker.
     

  • Røde streker i øvre del av elva viser grensene mellom Molaug og Håland og mellom Håland og Eikeskog.

 

  • Rødt punkt ved veien  ved Engelskhuset nedenfor Molaugvatnet viser desinfeksjonsstasjon.
    Her kan du også hente og levere inn skjellkonvolutter

   

Sist oppdatert 31.10.2021

 

 

bottom of page