top of page

 

Desinfeksjon  -  smitteforebyggende tiltak

 

Det er svært viktig å forhindre spredning av fiskesykdommer til elva.


Desinfeksjon av alt fiskeutstyr er derfor påbudt og skjer på parkeringsplassen ved Engelskhuset (se kart her) FØR fisket starter.

Gjelder alt av utstyr som kommer i kontakt med vann slik som vadere, sko, stenger, sneller, håver, klepp, fiskeskrin, kroker, etc.

Kravet om desinfeksjon  gjelder alle som fisker i Frafjord for første gang, eller dersom utstyr/redskap er brukt i et annet vassdrag.

Utenlandske fiskere skal alltid desinfisere alt utstyr/redskap.

 

Andre ting å huske på:

  • Det er forbudt å flytte fisk, planter eller andre organismer fra ett vassdrag til et annet

  • Ikke sløy fisken i elva

  • Død fisk som finnes i elva, tas opp og graves ned, ev. leveres til avfallsmottak

 

 

 

Sist oppdatert 31.10.2021

bottom of page