top of page

Fiskekort

Fiskekort (døgnkort) til Frafjordelva - sone 1 og 2 kjøper du på internett, følg lenke til Elveguiden. 

Ukekort til fiske på Håland (sone 4) selges på internett, følg lenke til Elveguiden. 

 

Inntil videre selges kun sesongkort i sone 3 og 5 av grunneierne selv. 
 

Før du kan kjøpe fiskekort, må du registrere deg og ha fått tildelt FiskerID på Elveguiden. Du må oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

HUSK å ha dette med når du fisker:

  • gyldig legitimasjon

  • kvittering for fiskeravgift til staten

  • gyldig fiskekort

 

Soner
Fiske i Frafjordelva er delt i 5 soner: Sone 1 går fra elvas utløp i sjøen og opp til nedre del av Molaugvatnet. Fisket i sone 2 og 4 gjelder fiske på Molaug og Håland.   Se sonekart.

 

Pris fiskekort 2020

Pris døgnkort sone 1 og 2: 1. juni – 31. august kr. 350,- pr døgn.

Pris ukekort på Håland uke 23 - 35 kr. 2000,- pr. uke. 

 

 

Fiskeravgift
NB. Når du skal fiske etter laks eller sjøaure i vassdrag, må du på forhånd betale statlig fiskeravgift. Den er på kr. 300,-. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Barn under 16 år i følge med foresatt kan fiske sammen med foresatt, med opplæringsfiske og fremming av fiskeinteresse som formål. Men kun 1 stang i elva om gangen, og det fiskes da på samme fangstkvote som foresatt.

bottom of page