top of page

FRAFJORDELVA

Kanskje den flotteste elva i Rogaland, især for fluefiske. Elva slynger seg nedover den mektige dalen i Frafjord, og byr på et variert fiske. Da de engelske lordene kom til Stavanger på slutten av 1800-tallet, fant de fort veien til Frafjordelva. Her ble det også bygget et eget hus, som den engelske adelen kunne bo i under fisket. Det er restaurert, og ligger ved elvebredden den dag i dag.

Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening har gjennom mer enn 30 år lagt ned et stort arbeide med å kultivere elva,og få opp fiskebestanden etter sur-nedbør perioden. I de siste årene er det lagt ut store steiner og steingrupper på de typiske transportstrekkene for å skape flere gyte- og standplasser for laksen. 

Fiskekort får du kjøpt på internett (Scanatura). Det gjelder hele nedre del av elva samt på Molaug og Håland. 

Elvas nedre del strekker seg fra Molaugvatnet ned til sjøen. Begynner du på toppen, kan du fiske hele elva på en halvdagsøkt. Elva har både fluestrekk, dype høler og spennende brekkanter. Elvas øvre del kan også være spennende ved flom og utover i sesongen. Molaugvatnet fungerer på mange måter som et magasin for fisken, som ofte venter her på større vannføring før den går videre oppover elva. 

Frafjordelva er ei glimrende flueelv, og har et relativt stort nedbørfelt som sikrer nokså jevn vannføring. For nederste sone er det 16 fiskekort hver dag.

Legg merke til

Fiskekort får du nå kjøpt på internett, se ovenfor. 

 

Fisketida er fra 1. juni til 31. august.

Det er en døgnkvote på 2 laks i Frafjordelva.

 

Ikke catch-and-release!

 

Sjøaure er – som ellers i Ryfylke – freda på grunn av liten bestand.

 

NB: Les de fullstendige fiskereglene ovenfor !

...

bottom of page